Zespół CARITAS


Caritas jest jedną z największych organizacji charytatywnych działających w Polsce i na świecie. Nadzór nad polską filia Caritas pełni Konferencja Episkopatu Polski. Ma swoje oddziały w każdej diecezji. Również w naszej parafii istnieje oddział Caritas, którym kieruje Helena Krais.

Zespół Caritas
 

W naszej parafii Caritas zajmuje się pomoca dla chorych, samotnych, opuszczonych i ubogich parafian. Prowadzi akcje charytatywne:

  1. WYPRAWKA DLA UCZNIA: Zbiórka przyborów szkolnych
  2. Zbiórki żywności przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocnymi
  3. Zbiórka pieniędzy przed kościołem na kolonie charytatywne, na dzieci pierwszokomunijne, na misje, na działalność Caritasu
  4. Organizowanie poczęstunku dla chorych

Caritas Polska jest instytucją charytatywną Konferencji Episkopatu Polski. Została reaktywowana w 1989 roku. Odwołuje się do tradycji pracy charytatywnej Caritas sprzed 1950 roku. Posiada własną osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy prawa kościelnego i państwowego. Caritas Polska koordynuje pracę 44 Caritas diecezjalnych i archidiecezjalnych w Polsce. Współpracuje na arenie międzynarodowej z Caritas Internationalis i Caritas Europa. Udziela pomocy doraźnej i długofalowej, materialnej i finansowej osobom bezrobotnym, bezdomnym, chorym, starszym, dzieciom z rodzin ubogich a także imigrantom i uchodźcom. Caritas udziela również pomocy humanitarnej ofiarom wojen, kataklizmów i nieszczęść naturalnych poza granicami Polski.