Zdjęcia z archiwum


Prezentujemy wybrane zdjęcia z naszego ARCHIWUM PARAFIALNEGO


Modlitwa z udziałem polskich żołnierzy (okres II wojny światowej)


Defilada Polskich Wojsk (okres międzywojenny)


Działalność bp.Józefa Gawliny (okres międzywojenny)


Defilada Wojsk Polskich, na podium m.in bp. Józef Gawlina


Msza Polowa z udziałem wojska (okres II wojny światowej)


Kolporterki ?Gościa Niedzielnego? i ?Wiadomości Parafialnych? z ks. bp. Józefem Gawliną


Powitanie Prymasa Polski bp. Augusta Hlonda przez władze wojsk


Uroczystość przyjęcia kandydatów do Solidacji Inteligencji 2.02.1934 r.


Kościół św. Barbary ? Królewska Huta (okres międzywojenny)