Siostry Służebniczki


Kim jesteśmy?

Pan Bóg powołując do życia nasze Zgromadzenie posłużył się człowiekiem, który nie był ani zakonnikiem, ani kapłanem, lecz świeckim.To Edmund Bojanowski – człowiek serdecznie dobry, jak nazywały go dzieci z pierwszych założonych przez niego ochronek. Bóg prowadził go drogą pokory. Urodził się 14 listopada 1814 roku w Grabonogu koło Gostynia u stóp Świętogórskiej Róży Duchownej. Choć sam był słabego zdrowia, potrafił wykorzystać swoje talenty i dary duchowe, by służyć ochronie wartości religijnych, narodowych i ludzkich. Potrafił odczytać potrzeby człowieka i dlatego wielkodusznie poświęcił swoje życie dzieciom, chorym i ubogim. Podejmował różne inicjatywy, tworząc między innymi czytelnie wiejskie i ochronki. Zapalił do posługi miłości wiele młodych dziewcząt, zakładając, jako człowiek świecki, 3 maja 1850 roku Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny. Zmarł 7 sierpnia 1871 roku w Górce Duchownej, pozostawiając po sobie dzieło, jakim jest dzisiaj nasze Zgromadzenie.

SIOSTRY SŁUŻEBNICZKI W CHORZOWIE

Chorzów to jedna z placówek na której obecnie pracuje 6 sióstr Służebniczek. W myśl Ojca Założyciela Siostry służą na wzór Maryi Niepokalanej, która jest główną Patronką Zgromadzenia. Czyni a to poprzez katechezę na terenie dwóch parafii Chorzowa: św. Barbary i św. Józefa, poprzez dbanie o wystrój kościoła św. Barbary, a przede wszystkim przez prowadzenie Przedszkola Niepublicznego przy ul. Karola Miarki 12 (tam także mieści się budynek klasztoru sióstr).

Nie tylko siostry zakonne

Bł. Edmund Bojanowski stał się wzorem również dla wielu ludzi świeckich, wzorem wielkodusznej realizacji Ewangelii w codziennym życiu, przez ściślejsze zjednoczenie z Bogiem na modlitwie i czynieniu dobra. Czciciele bł. Edmunda poszukując sposobów zgłębiania jego duchowości i pełniejszego zaangażowania w życie Kościoła, zaczęli tworzyć – w ścisłej łączności ze Zgromadzeniem dzieło zwane „Stowarzyszeniem Rodziny Bł. Edmunda Bojanowskiego Katolików świeckich” Grupa ta posiada swój statut zatwierdzony w 2005 roku przez Ks. Arcybiskupa Damiana Zimonia. Również przy klasztorze sióstr w Chorzowie grupa te spotyka się regularnie raz w miesiącu na spotkaniach formacyjnych, mających na celu pogłębienie duchowości i życia religijnego katolików. Rodzina Bł. Edmunda włącza się również w wiele prac apostolskich prowadzonych przez Siostry Służebniczki, służąc jak bł. Edmund biednym dzieciom, chorym i ubogim.

Kontakt:
Sekretariat Krajowy Rodziny Bł. Edmunda Panewniki
ul. Panewnicka 63
40 – 760 Katowice
e-mail: s.stella@sluzebniczki.pl
             apostol@sluzebniczki.pl