Róże Żywego Różańca


Ojciec Święty Jan Paweł II nazwał Różaniec wielkim skarbem, który powinniśmy na nowo odkryć. Jest modlitwą pokoju, dającą współczesnemu człowiekowi możliwość kontemplacji Chrystusa. Modlitwa różańcowa jest nieocenionym skarbem dla parafii i siłą jej duchowego bogactwa.

„Żywy Różaniec” jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Organizacja ta odpowiada kształtowi modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu dwudziestu tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu każdej tajemnicy jednego „Ojcze nasz” 10 „Zdrowaś Maryjo” i jednego „Chwała Ojcu”.

Każda „Żywa Róża” składa się z 20 osób, które odmawiają codziennie jedną tajemnicę różańca. Co miesiąc każdej osobie z „Róży” zostaje powierzona inna tajemnica różańca. W ten sposób 20 osób, członków jednej róży odmawia każdego dnia cały różaniec święty, wszystkie 20 tajemnic. Przy dokonywaniu zmian należy zwrócić uwagę, by co miesiąc każdy uczestnik tej modlitwy miał do rozważenia kolejna tajemnicę.

Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie „Róży” modlą się w tej samej intencji, która jest również zmieniana co miesiąc. Takie zasady obowiązują przy organizowaniu „Żywych Róż” na całym świecie.

Każdy członek posiada specjalną legitymację, opłaca składki, które przeznaczone są na comiesięczną Mszę Św. odprawianą w intencji żywych i zmarłych członków żywego różańca oraz w intencjach im powierzonych.

Serdecznie zapraszamy parafian, którzy chcieliby włączyć się w to dzieło modlitwy, tworząc nowe Róże Żywego Różańca.

Bronisława Fórmanowska

CZYTAJ RÓWNIEŻ:
LIST APOSTOLSKI ROSARIUM VIRGINIS MARIAE OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II DO BISKUPÓW DUCHOWIEŃSTWA I WIERNYCH O RÓŻAŃCU ŚWIĘTYM

ZOBACZ RÓWNIEŻ:
Żywy różaniec młodych
Różaniec modlitwa zawierzenia
Różaniec psałterz Maryi
Różaniec miesięcznik formacji różańcowej