Relikwie świętych


Relikwie (łac. reliquiae – szczątki, resztki) to materialne pozostałości zachowane po śmierci świętych, przede wszystkim kości, ale także przedmioty osobiste. Historia Kościła Powszechnego podaje, że niezaprzeczalne świadectwa kultu relikwii pochodzą z IV wieku.

Nasza parafia posiada relikwie:

  1. Krzyża Świętego
  2. Św. Stanisława Kostki
  3. Św. Teresy z Lisieux
  4. Św. Alojza Gonzagi


Relikwiarz Krzyża Świętego

Relikwie Krzyża
Krzyż jest narzędziem haniebnej i okrutnej śmierci Syna Bożego, znakiem rozpoznawczym chrześcijan, powszechnym gestem liturgicznym, a przede wszystkim symbolem odkupienia całej ludzkości i powszechnego pojednania z Bogiem. Czytaj więcej…
Relikwie Świętego Stanisława Kostki
Stanisław urodził się 28 grudnia 1550 r. w Rostkowie na Mazowszu. W wieku 14 lat razem ze swoim bratem, Pawłem, został wysłany do szkół jezuickich w Wiedniu. Wolny czas Stanisław spędzał na lekturze i modlitwie. Ponieważ w ciągu dnia nie mógł poświęcić kontemplacji wiele czasu, oddawał się jej w nocy. Czytaj więcej…
Relikwie Św. Teresy z Lisieux
Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, zwana także Małą Tereską (dla odróżnienia od św. Teresy z Avila, zwanej Wielką) albo Teresą z Lisieux, urodziła się w Alencon (Normandia) w nocy z 2 na 3 stycznia 1873 r. jako dziewiąte dziecko Ludwika i Zofii. Kiedy miała 4 lata, umarła jej matka. Teresa po śmierci matki obrała sobie za Matkę Najświętszą Maryję Pannę. Czytaj więcej…
Relikwie Św. Alojzego Gonzagi
Alojzy urodził się 9 marca 1568 r. koło Mantui jako najstarszy syn z ośmiu synów margrabiego Ferdynanda di Castiglione. Ojciec pokładał w nim duże nadzieje. Urodził się jednak bardzo wątły, a matce groziła przy porodzie śmierć. Ojciec marzył o laurach rycerskich dla syna. Czytaj więcej…