Poprzedni proboszczowie


POPRZEDNI PROBOSZCZOWIE


ks. Jan Kleinert
administrator 1852 – 1853

ks. Robert Uherek
administrator 1853 – 1860

ks. Edward Deloch
1860 – 1883

ks. Paweł Łukaszczyk
1883 – 1905

ks. Emanuel Zielonkowski
administrator 1905 – 1911

ks. Alojzy Reiff
1911 – 1922

ks. Ludwik Wojciech
1922 – 1931

ks. Paweł Lubina
administrator 1931

ks. Józef Gawlina
1931 – 1933 (od 1933 Biskup Polowy)

ks. Walenty Piaskowski
administrator 1933

ks. Jan Brandys
1933 – 1963

ks. Robert Josiński
substytut 1939 – 1945

ks. Paweł Ryś
substytut 1939

ks. Wiktor Mandrek
substytut 1939

ks. Robert Josiński
substytut 1939 – 1944

ks. dr Wihelm Ochman
substytut 1945 – 1963, proboszcz 1963 – 1970

ks. Norbert Sklarek
adiutor 1969 – 1970, proboszcz 1970 – 1995

ks. Stanisław Juraszek
1995 – 2005