Młodzieżowy Ruch Światło – Życie


Ruch Światło – Życie (popularnie nazywany Oazą) jest jednym ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Jego założycielem jest Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki.

Oazę tworzą ludzie, którzy pragną budować cywilizację miłości w otaczającym świecie. Znakiem Ruchu Światło – Życie jest starochrześcijański symbol fos – dzoe (gr. światło – życie), splecione ze sobą w formie krzyża. W symbolu tym wyraża się metoda realizacji naszego programu formacyjnego. Światło wiary staramy się wprowadzać w życie.

Wspólnota Ruchu Światło – Życie pragnie wychowywać Nowych Ludzi przez trwającą całą życie formację, czyli kształtowanie, wzrastanie i uczenie się. Dzieje się to w ciągu całego roku, ale takim wyjątkowym czasem jest okres wakacji, kiedy to w różnych miejscach odbywają się piętnastodniowe rekolekcje oazowe. W każdym z tych dni w sposób szczególny rozważana jest jedna tajemnica różańca świętego.

Poszczególne dni rekolekcji są dokładnie zaplanowane. Jest czas na Eucharystię, spotkania w grupach, modlitwę, ale też śpiew, taniec, zabawę lub wycieczki w góry. W tym wszystkim staramy się dostrzegać Boga i oddawać Mu swoje życie.

Parafialna wspólnota oazowa spotyka się w piątki na Eucharystii o godz. 18. Później udajemy się na spotkanie do salki na probostwie. Spotkania są różne, dlatego każdy może w nich znaleźć coś dla siebie. W pierwsze piątki miesiąca pozostajemy w kościele, gdzie modlimy się adorując Najświętszy Sakrament. Poza spotkaniami ogólnymi uczestnicy Oazy formują się w małych grupach. Naszym opiekunem jest ks. Piotr.

Zapraszamy do naszej wspólnoty młodzież, która chciałaby bliżej nas poznać. Czekamy na każdego z Was!

Opiekunem grupy jest ks. Piotr Larysz

Więcej o działalności grupy

Przeczytaj również:
WIADOMOŚCI FARY ŚW. BARBARY „Oazowa wędrówka”
WIADOMOŚCI FARY ŚW. BARBARY „Wielkie liczenie znaczków”
„Każdy znaczek wspiera misje”; Czuwanie papieskie 2.04.2008 r.