Małżeństwo


Oblubieniec i oblubienica. Tak jak człowiek jest związany na wieki z Bogiem, tak młodzi zawierając węzeł małżeński ślubują sobie dozgonną miłość. Małżeństwo jest sakramentem miłości, a miłość jest bezwarunkowa. Mimo to trzeba spełnić pewne warunki, by uzyskac ślub kościelny. Poniżej mały poradnik.

Kandydaci do małżeństwa zgłaszają się do kancelarii parafialnej celem załatwienia formalności związanych z planowanym małżeństwem na 3 miesiące przed datą ślubu.

Jakie należy spełnić warunki i jakie dostarczyć dokumenty?

  1. Świadectwo Chrztu Świętego najnowszej daty (najstarsze: 3 miesiące od daty wystawienia). Świadectwo Chrztu zawiera informację o stanie wolnym. Fakt zawarcia małżeństwa przekazywany jest także do parafii miejsca Chrztu i jest odnotowany w Księdze Metrykalnej.
  2. Świadectwo z katechezy z zakresu szkoły ponadpodstawowej (licealnej, zawodowej, technicznej). Kandydaci, którzy nie mają takiego świadectwa zobowiązani są do skorzystania z tzw. katechumenatu przedmałżeńskiego.
  3. Uczestnictwo w cyklu nauk przedślubnych.
  4. Uczestniczyć w Dniu Skupienia dla narzeczonych. Terminy takich dni podawane są w ogłoszeniach parafialnych, zaś spotkania odbywają się w kościele św. Józefa w Chorzowie.
  5. Dostarczyć zaświadczenie z USC celem zawarcia małżeństwa konkordatowego. Jeżeli kandydaci zawarli już małżeństwo w USC, wtedy okazują stosowny dokument.
  6. Wdowcy lub wdowy dodatkowo dostarczają świadectwo śmierci małżonka.

Kandydaci do małżeństwa przychodzą do Kancelarii parafialnej i umawiają się z dyżurującym księdzem na termin spisania protokołu przedmałżeńskiego. Wymagane dokumenty przynoszą na spisanie protokołu. Powinni również przypomnieć sobie: MAŁY KATECHIZM: m.in. 6 PRAWD WIARY, 7 SAKRAMENTÓW ŚW., 10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH, OJCZE NASZ, WIERZĘ W BOGA oraz podstawowe wiadomości o Jezusie Chrystusie. Małżeństwo zawierane jest podczas Mszy św. lub poza nią (Ślub Rzymski lub zwykły). Termin ustala się z księdzem w kancelarii parafialnej. Jeśli małżeństwo zawierane jest poza Mszą św., wtedy wypada, aby młodzi małżonkowie zamówili Mszę św. w swojej intencji w innym terminie.