Kapłani pochodzący z parafii


KAPŁANI POCHODZĄCY Z PARAFII


ks. August Froehlich

o. Henryk Jambor CSMA

ks. Jan Sosalla

o. Ryszard Christoph OSCam

ks. Leon Ligoń 1933

ks. Władysław Marchlewicz 1934

o. Józef Podolski SVD

ks. Gerard Wieczorek

ks. Kurt Peszka SDS

ks. Henryk Krischker

ks. Alojzy Kremiec MS

o. Karol Urbańczyk OFM

ks. Franciszek Kałuża

ks. Alfred Wacławek

ks. Edward Droździok 1938

ks. Rajnhold Braun

ks. Antoni Gasz 1939

ks. Sylwester Oszek 1939

ks. Ernest Bregulla

ks. Paweł Bekiesz 1945

ks. Bernard Drabik 1953

ks. Bernard Danch SVD 1954

ks. prał. Stanisław Sierla 1954

ks. Alojzy Cichoń SDB 1955

ks. Jan Gabryś 1955

ks. Horst Priessnitz SVD

ks. Jerzy Leichmann 1956

ks. Rudolf Wrzołek 1956

ks. Paweł Rzonsa 1959

ks. Józef Wycik SDS 1962

ks. Antoni Siwek 1965

ks. Zygfryd Wieleba 1966

ks. Henryk Golaszczyk 1967

ks. Jerzy Pochaba 1968

ks. Rudolf Halemba 1970

o. Zbigniew Drygas OP 1975

ks. Norbert Osmańczyk 1985

o. Paschalis Krystian Michalski OFM 1985

ks. Piotr Wojszczyk 1987

ks. Edward Fórmanowski 1993

ks. Dariusz Schmidt 1994

ks. Robert Kroker 1995

ks. Wojciech Samuel 2008

ks. Marek Skrzypczyk 2011

ks. Marek Siedlaczek 2012

ks. Łukasz Piper 2017