Kalendarium początków kościoła


Kalendarium początku parafii św. Barbary w Chorzowie

Motto, które towarzyszyło w pracach budowlanych naszej świątyni brzmiało:

„Abyś w niebezpieczeństwie nam przy boku stała I u Boga szczęśliwą śmierć wyjednała”.

1791
W maju na terenie parafii pod kierownictwem hrabiego Redena zostaje uruchomiona kopalnia „Wilhelma”

1798
Z rozwojem wpierw kopalni a w niedługim czasie i huty do „Królewskiej Huty”, czyli dzisiejszego Chorzowa zaczęli napływać z różnych okolic potrzebni do pracy robotnicy

27 V 1799
Z racji nie tylko zasobów węgla ale i również żelaza urząd górniczy postanawia założyć hutę

25 VIII 1802
Zostaje ukończona budowa „Królewskiej Huty” i w tymże dniu zostają uruchomione dwa pierwsze wysokie piece nazwane imionami Heintza i Redena. Rozpoczyna się wytop żelaza i jednocześnie powstało nowe źródło zatrudnienia

1809
Od tego roku wzrasta bardzo szybko liczba robotników z uwagi na wybudowanie w hucie trzeciego pieca do topienia kruszców

1819
W „Królewskiej Hucie” wybudowano czwarty piec do topienia kruszców

1820
Założono „wspólny cmentarz”, gdzie dokonywano pochówków wszystkich mieszkańców niezależnie od wyznania

1844
Wybudowano Kościół protestancki na „wspólnym cmentarzu”

1849
Kardynał Melchior Diepenbrock, biskup wrocławski, po poświeceniu kościoła piekarskiego, na dworcu w Świętochłowicach zostaje powitany przez wydelegowanych katolików, którzy przedstawiają dostojnikowi swoje ubolewania z powodu braku własnego kościoła i cmentarza. Ten obiecuje poparcie w tej ważnej sprawie, a także zachęca katolików by działali aż do uzyskania zamierzonego celu. Katolicy zbudowani słowami Kardynała postarali się wpierw o własny cmentarz. Postanowili też od razu na tej ziemi wybudować kościół, na który ówczesny minister handlu darował tyle samo pieniędzy co na budowę kościoła protestanckiego czyli 8151 talarów/p>

1850
Do tego roku dokonywano pochówków zarówno katolików jak i protestantów

1851
Założono kamień węgielny

6 I 1852
Powołano komitet budowy kościoła, którego członkami byli: prezes – Erbreich, wyższy radca górniczy i wiceprezes – ks. Franciszek Kania, tymczasowy kapelan w Chorzowie

21 XI 1852
ks. kanonik Alojzy Ficek, sławny proboszcz piekarski z upoważnienia Kardynała Diepenbrocka poświęcił nowy kościół. Dzień ten ma dla Chorzowa historyczne znaczenie, gdyż posiada on od tego dnia własny kościół katolicki pod wezwaniem św. Barbary

1853
Na prośbę górników zostaje w kościele umieszczony obraz św. Barbary

1859
Wybudowano wieżę kościoła

Bibliografia: Opracowano na podstawie zbiorów Archiwum Parafii św. Barbary w Chorzowie oraz następujących źródeł drukowanych: Ks. dr Ernest Ochman, Kronika parafii św. Barbary w Chorzowie, Chorzów 1951; ks. Konrad Lubos, Parafia św. Barbary w Chorzowie. Praca proboszczowska, 1949; Z dziejów parafii św. Barbary w Chorzowie, red. ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor, Chorzów 1998; Katalog Archidiecezji Katowickiej cz. II 2005.

Tekst zredagował: Marek Siedlaczek