Franciszkański Zakon Świeckich


Wołamy Ciebie, święty Franciszku,
Wśród pokus, lęku, serca ucisku,
Wśród świata tego powabów wielu
Przyjdź nam z pomocą, Nauczycielu!
Prosimy, naucz nas rozszerzać pokój,
Naucz nas, jak czynić dobro,
Naucz nas wybierać trudne,
Naucz nas wieść życie chlubne, chlubne.
Trudno zachować twoje wskazania,
Dobrobyt, sytość, wzrok nam przesłania,
Niezgoda niszczy braterską miłość,
Święty Franciszku, rozplącz zawiłość.
Prosimy, naucz nas…
Niech wrócą lata pierwszego żaru,
Niech nas obejmie ogień zapału,
Bo między braćmi serdecznie, miło,
Święty Franciszku spraw, by tak było.

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA ZAKONU ŚWIECKICH ŚW. FRANCISZKA W ROKU 2008/2009 W ŚRODĘ O GODZ. 1600 SALKA NA PROBOSTWIE

DATY SPOTKAŃ: 8.10; 12.11; 10.12; 7.01; 11.02; 11.03; 8.04; 6.05; 10.06

POKÓJ I DOBRO +++

Święty Franciszku z Asyżu, pomóż nam przybliżyć Chrystusa Kościołowi i dzisiejszemu światu! Ty, który nosiłeś w swoim sercu zmienne koleje losu ludzi Tobie współczesnych, wspieraj nas, abyśmy sercem, bliskim Sercu Odkupiciela, objęli sprawy ludzi naszej epoki, trudne problemy społeczne, ekonomiczne, polityczne, problemy kultury i cywilzacji współczesnej, wszystkie cierpienia, napięcia, kompleksy, niepokoje. Pomóż nam przełożyć to wszystko na prosty, przynoszący owoc, język Ewangelii. Pomóż nam rozwiązać te wszystkie problemy kluczem Ewangelii, aby Chrystus Sam mógł być dla człowieka naszych czasów Drogą, Prawdą i Życiem.

Modlitwa Jana Pawła II w Asyżu, 5 listopada 1978 roku.

Zobacz i czytaj więc:
Franciszkański Zakon Świeckich w Polsce
Franciszkański Zakon Świeckich Region Katowice
Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce
Parafia Św. Ludwika Króla i WNMP w Katowicach-Panewnikach
Portal Franciszkańskiego Centrum Młodzieżowo – Powołaniowego w Chorzowie
Franciszkanie-Serwis Informacyjny