Chrzest


Pośrednikiem między Bogiem a ludźmi jest Jezus Chrystus. Z Panem Jezusem na zawsze, na całą wieczność łączy wiernych Chrzest Św. Również przez Chrzest św. wchodzimy do Świętego Kościoła Powszechnego. Czy zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka ciąży na nas w związku z przyjęciem sakramentu Chrztu Świętego?

O chrzest dla dziecka proszą Kościół Święty rodzice. Nie mogą ich w tej sprawie wyręczać osoby trzecie, np. krewni lub przyjaciele! Zalecenia dla rodziców: Przynajmniej tydzień przed planowanym Chrztem dziecka, jeden z rodziców powinien zgłosić się w kancelarii parafialnej, by otrzymać specjalny formularz. Na jego podstawie dziecko zostanie wpisane do ksiąg metrykalnych. Rodzice dziecka powinni przygotować się do Chrztu św. duchowo:

  1. uczestniczyć w katechezie chrzcielnej, która wygłaszana jest w każdą sobotę poprzedzającą chrzest o godz. 17.00.
  2. jeśli tylko mogą, w dniu Chrztu św. przyjąć Komunię św.(okazja do Spowiedzi św. dla rodziców po naukach w sobotę o godz. 17.45).

Przy Chrzcie św. asystują rodzice i chrzestni. Na uroczystość Chrztu Świętego należy przyjśc punktualnie, przynajmniej 5 minut przed wyznaczoną godziną. Gdyby rodzice z różnych przyczyn musieliby przełożyć Chrzest dziecka na inny termin należy o tym poinformować Parafię.

Zalecenia dla chrzestnych: Do godności Rodziców chrzestnych mogą być powołani: ojciec i matka chrzestna bądź też tylko jeden chrzestny. Rodzice chrzestni w dniu Chrztu św. przyjmują Komunię Świętą. Chrzestnymi mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy ukończyli 16 rok życia i przyjęli już Sakrament Bierzmowania. Jeśli nie mieszkają w naszej parafii, są zobowiązani dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami. Nie mogą tej funkcji pełnić osoby żyjące w związku cywilnym (bez ślubu kościelnego). Chrzestni, podobnie jak rodzice zobowiązani są uczestniczyć w katechezie chrzcielnej. Pamiętajmy, że w przygotowaniach do uroczystości Chrztu św. najważniejsze są troski wokół spraw religijnych, poprawne przygotowanie swojego wnętrza. Problemy stołu oddalamy na dalsze miejsce. Wysilamy się w kierunku, abyśmy mądrze ustawili w swym życiu hierarchię wartości. Sakramentu Chrztu św. udzielamy w naszej parafii w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, podczas Mszy św. o godz. 1200.