Ogłoszenia parafialne


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
9 maja 2021 r.
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

PARAFIA

 • Zgodnie z aktualnymi wytycznymi w naszym kościele mogą przebywać maksymalnie 92 osoby. Przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz zachowania dystansu 1,5 m.
 • Udzielona w archidiecezji katowickiej dyspensa od obowiązku uczestniczenia we mszy świętej niedzielnej jest nadal aktualna i obowiązuje do odwołania. Korzystającym z dyspensy proponujemy łączenie się z uczestnikami liturgii za pośrednictwem mediów.
 • Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii.
 • Dziś, podczas Mszy św. o godz. 1030 i 1200, dzieci z naszej parafii przystąpią do I Komunii Świętej. Dla osób zwykle uczęszczających w tym czasie na eucharystię zostanie dziś odprawiona dodatkowa Msza święta o godz. 1600.
 • Również dziś diakoni Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego rozpoczynają rekolekcje przed święceniami prezbiteratu. Polecajmy ich i rekolekcjonistę w naszych modlitwach. Święcenia odbędą się w najbliższą sobotę.
 • W tym tygodniu przypadają dni modlitw o urodzaje, noszące w Polsce nazwę Dni Krzyżowych. Dni Krzyżowe również nawiązują do zbliżającej się Uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego. Kościół modli się w tych dniach o błogosławieństwo Boże dla pracujących w rolnictwie, błaga o dobre urodzaje, pamięta o tych, którzy w różnych miejscach na ziemi cierpią głód, prosi o błogosławieństwo w każdej ludzkiej pracy. Zapraszamy do włączenia się w tę modlitwę od poniedziałku do środy o godz. 630 na placu kościelnym przy krzyżu misyjnym.
 • Zachęcamy wiernych do uczestnictwa w Nabożeństwach Majowych – codziennie o godz. 1730, za wyjątkiem środy, kiedy Nabożeństwo Majowe odprawiamy wraz z Nabożeństwem do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, po Mszy św. o godz. 1800.
 • W czwartek 13 maja Nabożeństwo Majowe odprawimy wraz z Nabożeństwem do Matki Bożej Fatimskiej, o godz. 1700.
 • Od piątku rozpoczynamy nowennę przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego.
 • W sobotę o 630 odprawimy Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Marii Panny.
 • W przyszłą niedzielę, podczas Mszy św. o godz. 1045 troje dzieci z naszej parafii przystąpi do Wczesnej Komunii Świętej.
 • Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii.
 • Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania, którzy przygotowywali się przez realizację KATECHEZ, będzie w poniedziałek 17 maja o godz. 1845 w kościele (obowiązkowe maseczki i zachowanie dystansu). Bierzmowanie w naszej parafii przewidziane jest na poniedziałek 31 maja.
 • Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, szczególnie najnowszego wydania „Gościa Niedzielnego”. Na stoliku z prasą są także do pobrania za dowolną ofiarą ogłoszenia i intencje mszalne na najbliższy tydzień – „Wiadomości Fary św. Barbary”.
 • Wszystkim parafianom i gościom życzymy błogosławionej niedzieli.

MODLITWA DO ŚW. JÓZEFA – PAPIEŻA LEONA XIII

Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.

Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz Wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności. A jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkich przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.„Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne,
a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.”
(J 6,54.60-69)