Konsekracja Biskupa Józefa Gawliny


Prezentujemy unikatowe zdjęcia z uroczystości konsekracyjnych Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Gawliny w naszej parafii z 1933 roku. Biskup Józef Gawlina (1892-1964), redaktor, biskup polowy Wojska Polskiego, arcybiskup tytularny Madito, Ojciec Soboru Watykańskiego II. 21 lipca 1931 roku zostaje proboszczem naszej parafii (św. Babrabry – Królewska Huta). Nasza parafia wówczas liczyła około 30 tys. wiernych, miesiąc później zostaje kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej w Katowicach. Obok licznych zajęć w parafii i diecezji podejmował wiele zadań specjalnych m.in jako propagator Akcji Katolickiej, organizator parafialnego „Caritas”, spowiednik sióstr zakonnych, doradca finansowy Episkopatu, sekretarz Komisji Consilium Vigilantiae, promotor sprawiedliwości, wizitator nauki religii, moderator Solidacji Panów w Królewskiej Hucie, prezes licznych organizacji parafialnych. 11 lutego 1933 papież Pius Xi mianował go biskupem polowym Wojska Polskiego, po rezygnacji bpa S. Galla. Konsekracji biskupiej udzielił Gawlinie kard. August Hlond w naszej parafii 19 marca 1933 roku w obecności gen. Kazimierza Sosnkowskiego i duchowieństwa wojskowego i innych zaproszonych gości.

Modlitwa konsekracyjnaBiskup Józef Gawlina
Modlitwa konsekracyjna Biskup Józef GawlinaIch Ekscelencje biskupi: Tymieniecki, Gawlina, dalej bp. Adamski


Generalicja Wojska Polskiego przed balaskami prezbiterium